Language: ChineselineEnglish
logo

Application

News

Contact Us


Company Name: Qingdao Xinhua Shengtai Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Phone: 0532-85136555
Fax: 0532-85136555
Contact mobile phone: 13405322555
Website: www.hstpwj.com
Address: Yinzhu Street Office, Huangdao District, Qingdao